Nasz Dom   Oferta  Dojazd   Cennik   Wycieczki  Galeria zdjec    Linki
LogoAgro10
   Nasz Dom
  Oferta                              
  Dojazd
  Cennik
  Wycieczki
  Galeria zdjec
   Linki

Glowa05

                                                                                               Impressum
                                                                                                     Autor:
                                             Bolesław Sobczyński
                                                   Ul. 1 Maja 19a
                                                   57-450  Jugów

                                                   74 873 31 18
                                                   604 998 411                           
                                                   boleslawsobczynski@wp.pl
             
                                                       Odsyłacze i linki
Wszelkie bezpośrednie lub pośrednie odsyłacze do obcych stron internetowych (tzw. „linki”) znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora. Wszelkie zobowiązania autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone. Autor oświadcza wyraźnie, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych ze swoją stroną linkami.Autor nie ma wpływu na obecną i przyszłą formę oraz na treść stron połączonych linkami lub w inny sposób powiązanych, które zostały zmienione po umieszczeniu linków, jak też nie sprawdza treści tych stron. Dotyczy to wszystkich odsyłaczy i linków umieszczonych wewnątrz własnego serwisu internetowego, a także w stosunku do wpisów zamieszczonych przez osoby trzecie w prowadzonych przez nas książkach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji tego rodzaju odpowiada wyłącznie podmiot odpowiadający za stronę, do której prowadził odsyłacz, natomiast z odpowiedzialności tej wyłączone jest całkowicie autor który jedynie odsyła do danej publikacji, umieszczając odpowiednie linki na własnej stronie.

Dom05Dom10Jugow05Jugow10